Trafik ve Park Yeri

100.yıl pazar yeri ve kent meydanı

Mahallemizin son yıllarda dikkat çekici bir şekilde artan meselelerinden biri yoğun trafik ve park yeri sorunudur. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde mahallemizin içindeki sokaklarda ve caddelerde karşıya geçmek bile sorun olmakta, evlerimizin önünde araç park edecek yer bulmakta da sıkıntılar yaşamaktayız.

Bu sadece mahallemizde değil, tüm şehirlerimizde var olan bir sorun olmakla birlikte, mahallemizde son yıllarda gerçekleşen Malazgirt Bulvarı, benzinlik ve eğlence merkezleri açılışları ile iyice yoğunluk kazanmış ve daha büyük bir mesele haline gelmiştir.

Eski pazar yerimizde pazar kurulan günlerde, pazarın etrafına park etmek zorunda kalan arabalar sebebiyle yaratılan ek trafik sıkışıklığı, yeni yapılan Kent Meydanı’nın sorun çözmeye değil yalnızca makyaja yaraması sebebi ile çoğalmış bir vaziyette durmaktadır.

Mahallemizin artık bir otoyol kenarında bulunuyor olması ve metruk alanlara da sahip olması sebebi ile, mahallemizin bazı alanları da driftçilerin mekanı haline gelmiş bulunmaktadır.

Bu sebeplerden ötürü, daha yaşanabilir bir mahalle için;

 • Pazar yerinin yarattığı trafik ve park sorunu için çalışmalar yapılmalıdır.
 • Sokaklardaki park yerleri düzenlenerek trafiği engellemeyecek bir park düzeni sağlanmalıdır.
 • Mahalle ortasında konutlar arasında bulunan mekanların yarattığı otopark sorunları için çözüm sağlanmalıdır.
 • Sokaklarımızda ve caddelerimizde tehlikeli araç kullananları engelleyecek ve yayaların karşıya geçmesini kolaylaştıracak yaya geçitleri, uyarılar ve kasisler gibi çözümlerle yaya öncelikli bir trafik oluşturulmalıdır.

Ulaşım

Trafik sorununun sebeplerinden biri de toplu taşıma ulaşım seçeneklerinin sınırlı, kalitesiz ve pahalı olmasıdır. Sınırlı, kalitesiz ve pahalı toplu taşıma insanları bireysel araç kullanımına sevk etmekte, bu da trafik ve park yeri sorunlarını yanında getirmektedir.

Mahallemizden Kızılay’a belediye otobüsleri ile doğrudan sefer bulunmamakta, onun yerine var olan Halk otobüsleri ve dolmuşlar ise tehlikeli, konforsuz ve düzensizdir.

Mahalemizden Aşti – Ulus tarafına sadece dolmuş çalışmakta olup, çalışma saatleri düzensiz ve kısıtlıdır.

Mahallemizin yanı başındaki Dikmen, Ayrancı semtlerine toplu taşıma seçenekleri yok denecek kadar sınırlıdır.

Daha yaşanabilir bir mahalle için, tüm kentlerimizde olması gerektiği gibi, mahallemizde de;

 • Merkezi yerlere direkt toplu taşıma
 • 24 saat toplu taşıma
 • Çevre semtlere direkt toplu taşıma
 • Pazar yapılan günlerde yakın çevreye pazar servisleri

seçenekleri talep edilmeli ve bunların uygulanması için çaba gösterilmelidir.

Sokak Hayvanları

Sokak hayvanlarının mahallemizde yaşayan komşularımız olduklarını not etmekle birlikte, ortak yaşama uyum sağlayamayan birtakım hayvanlar yüzünden insanların zarar görmesini de kabul edilemez bulmaktayız.

Daha yaşanabilir ve ekolojik bir mahalle için;

 • Hayvan dostlarımızla ilgili ekolojik dengeyi gözeterek bir çözüm yolu geliştirmek
 • Hayvanlarla ilişki kurma biçimleri üzerine profesyonellerden destek alarak eğitimler düzenlemek
 • Mahallemizin hayvanlarının takibini sağlayacak yöntemler geliştirmek
 • Tehlikeli hayvanların tespit edilmesini sağlayacak iletişim seçeneklerini geliştirmek
 • Beraber geliştireceğimiz ve profesyonellerin katılımı ile ticari çalışmayan mahalle veterinerliği hizmeti ile mahallemizdeki sokak ve evcil hayvanları için sağlık çözümleri üretmek

önceliklerimiz arasında olmalıdır

Güvenlik ve Hırsızlık

Öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı mahallemizde, özellikle öğrenci evlerinin yaşadığı sorunlardan birini de hırsızlık oluşturuyor. Özellikle okulların kapalı veya öğrencilerin az yoğun olduğu yaz mevsiminde artan bu güvenlik sorunu, mahalle halkının gönül rahatlığı ile evlerini arkalarında bırakmasına mani olmaktadır.

Daha yaşanabilir ve güvenli bir mahalle için;

 • Mahallelilerin kaynaşmasını ve tanışmasını sağlayarak yabancılara karşı daha fazla duyarlılık geliştirmek ve bu sayede çocuklarımız için de daha güvenli sokaklar yaratmak
 • Güvenlik sorununu asgariye indirecek şekilde mahalle içinde çözümler geliştirmek
 • Güvenlik ve hırsızlık sorunlarına oluşturulacak mahalle meclisinde çözüm yolları üretmek ve ilgili eylem planları oluşturmak

önceliklerimiz arasında olmalıdır.

Mahalledeki Metruk Alanlar

Mahallemiz, beton yığını olmayan yapılanması sayesinde bol yeşil alana sahiptir. Fakat bu alanların bir kısmı bakımsızlıktan dolayı kirlilik içerisinde kalmıştır. Bu alanlar temiz bir hale getirilip düzenlenirse mahalleliler için vakit geçirme imkanı sağlayabilir. Günümüzde AVMler, başka ticari alanlar ve ev dışında vakit geçirecek çok fazla alan olmaması bu konunun önemini artırmaktadır.

Bu sebeple

 • Mahalledeki boş alanların temizliği, güvenliği ve bakımı sağlanmalı.
 • Mahalle halkımızın bu boş alanlarda vakit geçirebilmesinin önü açılmalıdır.

Kiralar ve Barınma

Mahallemiz 1980lerde kurulmuş bir İşçi kooperatifi olarak düşük gelirlileri barındırmaktayken, yıllar içerisinde gelişen rant ekonomisi, sınırına dayanan Çukurambar modeli rantçılık sebebi ile hem kiralarda artışlar hem de kentsel dönüşüm tehdidi ile karşı karşıyadır.

Hatırı sayılır bir kısmını kiracı öğrenci nüfusun oluşturduğu mahallemizde kiralar fazla giriş çıkış olması ve emlakçılar sebebiyle hızla yükselmektedir.

Kentsel dönüşüm dedikoduları ise hem ev hem de kira bedellerini balon diye tabir edilecek şekilde yükseltmiştir.

Bu sebepler ışığında;

 • Kendi kuracağımız sistemler ile fırsatçı emlakçıları devreden çıkararak kiraların kontrolsüz artmasına dair çözümler üretmek
 • Ranta dayalı kentsel dönüşüm yerine kimseyi mağdur etmeyecek ve mahallemizin dokusunu koruyacak bir dönüşüm için çalışmak

çözümlerimiz olarak değerlendirilmelidir.

Barlar / Sosyal Tesisler

100.yıl Merkez Çarşı

Nüfusunun hatırı sayılır bir kısmı gençlerden ve öğrencilerden oluşan, iki tarafı üniversite ile çevrili ve sosyal bir mahalle olan mahallemiz, son yıllarda açılan barlar sayesinde sosyalliğini mahalle dışına çıkmadan yaşayabilmeye imkanına kavuşmuştur. Ancak bu sosyalliğe olan talebi değerlendiren işletmeciler, kontrolsüz bir şekilde büyümüş ve uyarılarımıza rağmen sonuçlarını düşünmeden konut alanlarımızın ortasına dahi mekan açacak seviyeye gelmişlerdir. Bu kontrolsüz büyüme ise mahalle halkına rahatsızlık vermiş ve dolayısı ile mahalle halkımızın tepkisi ile karşılaşmıştır.

Mahalle içinde sosyalleşebilmek hakkının korunmasından yana durarak,

 • Barların yarattığı trafik ve gürültü sorununun öncelikli olarak çözülmesi gerektiğini ve bunun esnafımız, halkımız ve belediyemiz ile birlikte çalışarak çözülebileceğini,
 • Büyük konser ve festivallerin yarattığı trafik, gürültü ve temizlik sorunlarını ilgililerle birlikte önlemler ve yöntemler geliştirerek aşılabileceğini,
 • Mahallemizin içindeki en büyük sosyal alanlardan biri olan ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nin ve tesis alanındaki bahçelerin mahalle halkı tarafından da kullanılabilecek bir yapıya kavuşturulması için Dernek ile birlikte dayanışma içinde çalışmak gerektiğini düşünüyoruz.

Ortak Yaşam

Kentlerimizin ve dolayısıyla mahallemizin hızla ve plansız bir şekilde büyümesi ile birleşen neoliberalizm, toplumun ortak yaşam iradesini kırmış ve birbirine yabancı yurttaşlar oluşturmuştur. Kentlerimizde, mahallelerimizde ve yaşamımızdaki sorunların temel sebeplerinden birini de bu yabancılaşma olarak görmekteyiz. Daha yaşanabilir barışçıl bir mahalle ve kent istiyorsak bu ortak yaşamı kurmanın yollarını tekrar inşa etmeli, yabancılaşmayı yıkmalı ve temel insani ve ekolojik değerler üzerine yeni bir ortak yaşam oluşturmalıyız. Bunun için,

 • Mahalle halkının birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirerek tüm sorunlara ortak akılla çözümler bulunması
 • Mahalle meclisi oluşturup ortak yönetim için zemin hazırlanması
 • Üretim, ikinci el ve kadın el emeği pazarları ile tüketim kültürüne karşı dayanışma ve üretimin ortaya konulması
 • Piknik, şenlik, konser gibi etkinliklerle mahalle halkının kaynaştırılması
 • Çocuklarımız için ticari olmayan güvenli kreşler açılmasını sağlanması
 • Yaşlılarımız için onlara destek olacak bir gençlik yapılanması oluşturulması

gibi çözümler üzerinde tartışarak, uygun çözümler sağlanması gerektiğini düşünüyoruz..

Engel(li)ler

Engelliler, kentlerimizde, özellikle sokaklarımızda özgür hareket etme olanağı bulamadığı için sokaklara çıkamamaktalar, bu ise onların görünmez halde olmalarına ve sokakların onlara göre düzenlenmemesine veya gelişi güzel çözümlerle engelli dostu gibi düzenlenmiş görünmesine sebep olmaktadır. Bu kapsamda;

 • Engelsiz bir mahalle için engellilerle beraber kafa yorup mahallemizin engelliler için daha yaşanır bir hale getirilmesini sağlamak

görevlerimiz arasında olmalıdır.

Çöpler ve Geri dönüşüm

Çöp toplamak belediyenin temel sorumluluklarından biri olup, mahallemizde de temel düzeyde toplanmaktadır ancak dünya ölçeğine bakıldığında çöp toplama sistemimizin birçok eksikliğinden söz edilebilir. Bunun için;

 • Belediye ile koordineli bir şekilde projeler geliştirerek daha modern bir çöp toplama sistemi oluşturulmalıdır.
 • Organik atıklarımızı değerlendirmek için kompost alanları belirlenmelidir.
 • Arızalı eşyalarımızın yenisini almak yerine kolay tamiri için tamirhaneler kurularak gereksiz tüketimin önüne geçilmelidir.
 • Kullanmadığımız eşyalar için verilik ve takas olanaklarını arttırarak gereksiz tüketimin önüne geçilmelidir.

Mahalle Bülteni

Demokratik katılımcılık ve şeffaflığın temel gerekliliklerinden biri de etrafımızda olan bitenden haberdar olmamızdır. Ancak bu şekilde bizim dışımızda gelişen olaylara müdahil olabiliriz Bunun için

 • Düzenli aralıklarla çıkan ve mahallemizde olan bitenleri içeren yazılı bir bülten ile mahalle halkına bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Mahalleye dair meseleleri sosyal medya dışında mecralardan da haber yapabilmek ve bunların basılı kaynaklar olarak birikimini sağlamak

Diğer Sorunlar

Yukarıdaki maddeler dışında, burada yazamadığımız / aklımıza gelmeyen sorunlar ve iyileştirme çalışmaları için

 • Ortak aklı kullanarak, katılımcılığı ön plana çıkaran uygulamalar ile, tüm sorunlarımızı çözmeye biz yeteriz.
 • Hep beraber, kurulacak mahalle meclislerinde ve katılımcılığı sağlayan diğer mecralarda sorunlarımıza ve ihtiyaçlarımıza çözümler geliştireceğiz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz